homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

Veel gestelde vragen

 

 

1. Wat houdt het MKBKeurmerk in?

Het MKB Keurmerk mag alleen worden gevoerd door bedrijven, die eerlijk en betrouwbaar zaken willen doen, die zich willen houden aan de wettelijke regels en die z klantvriendelijk zijn om mee te werken aan een snelle en goedkope online klachtbehandeling, klachtbemiddeling en online geschillenbeoordeling.


2. Wat is het verschil tussen MKB Keurmerk en MKB Keurmerk+?
 
Inhoudelijk is er geen verschil tussen beide keurmerken. Het verschil is dat bij het MKB KeurmerkPlus proactief en periodiek toetsing en certificering plaatsvindt of uw website (nog steeds) voldoet aan de Keurcode(s).  


3. Wat is een specialisatie?

 

Naast het MKBKeurmerk+ kunnen keurmerkdragers een deelmodule of deelcertificaat behalen voor n of meerdere specifieke thema's. Deze thema's worden specialisaties genoemd. De specialisaties zijn: Kindveilig, Hackerproof, Privacy, Vers en Transactie.

 

 

4. Wat houdt een deelmodule of deelcertificaat in?

Als u een deelmodule (ongecertificeerd) of een deelcertificaat (gecertifieerd) mag voeren gelden er aanvullende eisen op een specifiek gebied. Bij de specialisatie 'Kindveilig' bijvoorbeeld mag de website geen (links naar) sex, geweld of gokspelletjes bevatten.


5. Wat doet Stichting MKBKeurmerk met klachten van consumenten?

Een procedure bij de gewone rechter duurt vaak n jaar of langer en kost veel geld.  De kosten wegen in veel gevallen niet op tegen de waarde van het product of de dienst waarover een klacht/geschil speelt.

Stichting MKBKeurmerk biedt een helder en eenvoudig systeem van klachtregistratie en klachtafhandeling. De Stichting zal zo mogelijk - bemiddelen door na hoor en wederhoor aan partijen een voorstel tot schikking te doen, een richting aan te geven of een voorlopig oordeel bekend te maken.

Als de klacht op deze wijze niet wordt opgelost biedt
Stichting MKB Keurmerk de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door een online-geschillencommissie. In de meeste gevallen wordt binnen 90 dagen na aanmelding van een geschil een definitieve uitspraak gedaan door een onafhankelijke jurist of deurwaarder. Voor de beoordeling door de online-geschillencommissie is de consument een kleine bijdrage verschuldigd.

De MKB Keurmerkhouder heeft zich bereid verklaard zich te onderwerpen aan deze goedkope en snelle definitieve uitspraak. Als de uitspraak negatief is voor de consument, mag hij/zij met het geschil alsnog naar de gewone rechter gaan.


6. Kent de klacht-/geschillenprocedure een veroordeling in de proceskosten?

Nee, de klacht-/geschillenprocedure kent geen proceskostenveroordeling.


7. Is de procedure via de online geschillencommissie gelijk aan een procedure via de gewone rechter, arbitrage of bindend advies?

Nee. De beoordeling van het geschil via de online geschillencommissie gebeurt alleen online. Dit betekent dat het niet mogelijk is om producten of diensten fysiek te tonen aan de geschillenbeoordelaar. Ook is het niet mogelijk om het geschil mondeling toe te lichten of getuigen of deskundigen te laten horen.
Beoordeling van een geschil gebeurt alleen op basis van stellingen van partijen, kopien van geschriften, fotos en schriftelijke verklaringen. Hoger beroep is niet mogelijk. Door deze beperkingen is de online geschillenbeslechting snel en goedkoop.
Aan de andere kant is het mogelijk dat de rechter in een gewone procedure of een arbiter of bindend adviseur zonder alle hier genoemde beperkingen tot een ander oordeel kan komen dan de online geschillenbeoordelaar. Omdat de consument het recht om alsnog naar de gewone rechter, arbiter of bindend adviseur te gaan niet verliest door de geschillenbeslechting via Stichting MKBKeurmerk, heeft de consument hiermee weinig te verliezen.
Een klacht-/geschillenbeslechting via Stichting MKBKeurmerk is dus geen gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies.


8. Wat kost MKBKeurmerk?

Het MKBKeurmerk kost 15,- euro per maand inclusief btw.  Voor het MKBKeurmerk+ geldt een bedrag van 25,- per maand inclusief btw. Voor de specialisaties geldt een maandelijkse toeslag van  3,- per specialisatie per maand inclusief btw. Betaling vindt plaats bij vooruitbetaling en via automatische incasso. De consument betaalt niets. Alleen als de consument een geschil aanmeldt bij de online-geschillencommissie is hij/zij eenmalig een klein bedrag verschuldigd.

Omzetgroei detailhandel houdt aan 
Bron: CBS

(14 augustus 2007)


In het tweede kwartaal van 2007 heeft de detailhandel 3,1 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het volume van de verkopen nam toe met 1,4 procent. Daarnaast stegen de prijzen in de detailhandel met 1,7 procent. De postorderbedrijven en verkopers via Internet behaalden de hoogste groeicijfers. Deze detaillisten boekten in het tweede kwartaal 6,2 procent meer omzet dan een jaar eerder.
Met de groei in het tweede kwartaal is er in de detailhandel al acht kwartalen op rij sprake van omzetgroei. De groei viel in het tweede kwartaal wel lager uit dan in het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal van 2007 nam de omzet van de detailhandel nog toe met 5,2 procent.