homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

Andere keurmerken

Verwar ons niet met andere keurmerken!

 De Stichting MKB Keurmerk heeft niets te maken met MKBok, Stichting Webshop keurmerk, Veiligwebshop en Stichting MKB en Internet. MKB Keurmerk is een serieus keurmerk dat consumenten wil beschermen tegen malafide webshops.
MKB Keurmerk staat niet in voor de betrouwbaarheid van de bovengenoemde keurmerken en de aangesloten winkels bij dat keurmerk of andere keurmerken.
Uiteraard gaan de webwinkels met ons MKB Keurmerk voor eerlijke reclame, correcte nakoming van afspraken, klachtenbemiddeling en gechiloplossing. 
In het verleden is gebleken dat sommige consumenten genoemde keurmerken en MKBkeurmerk verwarren, maar er is geen sprake van samenwerking tussen deze keurmerken.