homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

MKBKeurmerk

 

Wat houdt het keurmerk in?

Het MKBKeurmerk is een waarborg voor u als koper van een product of dienst in Nederland. Alleen verkopers die eerlijk zaken doen, mogen het keurmerk voeren. 


 

Keurcode

Bedrijven die het keurmerk voeren, keurmerkdragers, voldoen aan de gedragsregels van de keurcode. Deze gedragsregels gaan over de volgende onderwerpen: 

 

Reclame uitingen

Prijzen van producten en diensten

Algemene voorwaarden

Online betalingen

Levering van producten

Klachtenregistratie en afhandeling

Onopgeloste klachten 

 

Meer weten over de keurcode

 

 

MKBKeurmerk - MKBkeurmerk+

Bedrijven die het MKBKeurmerk+ mogen dragen worden periodiek gecontroleerd door Stichting MKBKeurmerk. Daarbij wordt getoetst of nog steeds voldaan wordt aan de gedragsregels van de keurcode.


Specialisaties

Naast het naleven van de gedragsregels van de keurcode kunnen keurmerkdragers zogenaamde specialisaties hebben.

 

Informatie over de specialisaties 

 

 

Klachtregistratie en -afhandeling

Heeft u klachten over uw aangekochte product of dienst, dan kunt u gebruik maken van het online klachtenformulier op deze website.

Let op: klachten worden alleen in behandeling genomen als u de keurmerkdrager, het bedrijf dat het product of de dienst levert of heeft geleverd, eerst heeft benaderd met de klacht en tenminste 14 dagen heeft gewacht op een reactie.  

 

 

Online klachtenformulier

Stap 1: U vult het online klachtenformulier in.

Stap 2: Stichting MKBKeurmerk legt de klacht voor aan de keurmerkdrager. De keurmerkdrager heeft twintig dagen tijd om te reageren op de klacht.

Stap 3: Stichting MKBKeurmerk informeert u over het resultaat.  
 

geschil aanmelden

Neemt u geen genoegen met de reactie van de keurmerkdrager, dan kunt u binnen twintig dagen per e-mail een geschil aanmelden bij Stichting MKBKeurmerk. De keurmerkdrager heeft dertig dagen tijd om te reageren. Stichting MKBKeurmerk informeert u over het resultaat. U heeft tien dagen de gelegenheid om Stichting MKBKeurmerk te laten weten of u de geschillenbeslechting wilt voortzetten. Stichting MKBKeurmerk zal vervolgens binnen dertig dagen een oordeel doen. 

De Stichting brengt geen proceskosten in rekening. Kosten die u of de keurmerkdrager zelf maakt, bijvoorbeeld in geval een advocaat is ingeschakeld, vallen hier buiten.

 

Handelsregister door particulieren

(20 september 2007)

bron: www.kvk.nl

 

Consumenten zijn steeds zakelijker ingesteld.
Steeds vaker gebruiken particulieren informatie uit het Handelsregister om zich een beeld te vormen van Nederlandse bedrijven. In 2007 hebben gemiddeld 1.800 particulieren per maand een toegangscode voor het Handelsregister Online aangevraagd. In 2004 waren dit er nog slechts gemiddeld 1100 per maand. In totaal hebben nu 92.000 particulieren een toegangscode.