homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

Veel gestelde vragen

  
1. Wat houdt het MKBKeurmerk in?
 
Het MKBKeurmerk mag alleen worden gevoerd door bedrijven, die zich hebben verplicht om de Nederlandse consumentenwet- en regelgeving en aanvullende eisen na te komen én zó klantvriendelijk zijn om mee te werken aan een snelle en goedkope online klachtbehandeling, klachtbemiddeling en online geschillen-beoordeling ten behoeve van de consument. Zo weet u als consument dat u een eerlijke en betrouwbare verkoper tegenover u heeft.
 


2. Wat is het verschil tussen MKBKeurmerk en MKBKeurmerk+?
 
Inhoudelijk is er geen verschil tussen beide keurmerken. Bij het
MKBKeurmerk+ vindt periodieke toetsing en certificering plaats of de website van de keurmerkhouder nog steeds voldoet aan de gedragsregels van de Keurcode.  
 

 

3. Wat houdt een specialisatie, deelmodule of deelcertificaat in?

 

Als een bedrijf een deelmodule (ongecertificeerd) of een deelcertificaat (gecertifieerd) mag voeren gelden er aanvullende eisen voor een specialisatie. Bij de specialisatie Kindveilig bijvoorbeeld, mag de website geen (links naar) sex, geweld of gokspelletjes bevatten.

 


4. Hoe werkt het klachtsysteem?
 
Als u als consument een klacht heeft ingediend, wordt de klacht online doorgeleid naar de keurmerkdrager. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u het geschil voorleggen aan de online geschillencommissie van Stichting MKBKeurmerk. Op de werkzaamheden van de Stichting MKB Keurmerk hieromtrent zijn van toepassing haar klacht- en geschilreglement en haar algemene voorwaarden. 
 


5. Zijn aan het indienen van een klacht of bemiddeling door de Stichting kosten verbonden?
 
Aan de indiening en de behandeling van een klacht of aan de bemiddeling door de Stichting zijn geen kosten verbonden. Aan de aanmelding van een geschil bij de online geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. De consument betaalt voor de aanmelding van een geschil eenmalig € 35,- inclusief btw. Bij de aanmelding van een nieuw geschil moet opnieuw klachtengeld worden betaald.
  


6. Hoe snel doet de online geschillencommissie uitspraak?
 
Een procedure bij de gewone rechter duurt vaak één jaar of langer en kost veel geld. De kosten wegen in veel gevallen niet op tegen de waarde van het product of de dienst waarover een klacht/geschil speelt.

Stichting MKBKeurmerk garandeert in de meeste gevallen een uitspraak door een onafhankelijke jurist of (oud-)deurwaarder binnen 90 dagen na aanmelding van een geschil.

De keurmerkdrager heeft zich bereid verklaard zich te onderwerpen aan deze goedkope en snelle uitspraak. Als de uitspraak negatief is voor de consument, mag deze laatste met het geschil alsnog naar de gewone rechter gaan.7. Krijgt de consument de kosten van de procedure vergoed?

Neen, de klacht-/geschillenprocedure kent geen proceskostenveroordeling. Bij winst krijgt de consument het betaalde aanmeldingsgeld dus niet terug. De consument hoeft echter ook geen (proces)kosten te betalen aan het bedrijf indien hij/zij de procedure verliest. Eenmaal betaald klachtengeld wordt ook nooit gerestitueerd. Het klachtengeld is zodanig gering dat het bedrag dient als vergoeding voor reeds gemaakte kosten.8. Is de procedure via de online geschillencommissie gelijk aan een procedure via de gewone rechter, arbitrage of bindend advies?
 
Neen. De beoordeling van het geschil via de online geschillencommissie gebeurt alleen online. Dit betekent dat het niet mogelijk is om producten of diensten fysiek te tonen aan de geschillenbeoordelaar. Ook is het niet mogelijk om het geschil mondeling toe te lichten of getuigen of deskundigen te laten horen. Beoordeling van een geschil gebeurt alleen op basis van stellingen van partijen, kopieën van geschriften, foto’s en schriftelijke verklaringen. Hoger beroep is niet mogelijk. Door deze beperkingen is de online geschillenbeslechting snel en goedkoop.

Aan de andere kant is het mogelijk dat de rechter in een gewone procedure of een arbiter of bindend adviseur zonder alle hier genoemde beperkingen tot een ander oordeel kan komen dan de online geschillenbeoordelaar. Omdat de consument het recht om alsnog naar de gewone rechter, arbiter of bindend adviseur te gaan niet verliest door de geschillenbeslechting via Stichting MKBKeurmerk, heeft de consument hiermee weinig te verliezen.

Een klacht-/geschillenbeslechting via Stichting MKBKeurmerk is dus geen gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies.


 

Aantal ondernemers in Nederland in één jaar met 5% toegenomen
(17 juli 2007)

bron: www.kvk.nl

 

Op 1 januari 2007 telde Nederland ruim 971.000 personen die actief zijn als ondernemer. Dit zijn er 47.000 meer dan een jaar eerder, een toename van maar liefst 5%. Dit blijkt uit het ‘Ondernemersprofiel 2007’ van de Kamer van Koophandel dat 17 juli 2007 is verschenen.