homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

Disclaimer

Informatie op deze website

Stichting MKBKeurmerk probeert haar website zorgvuldig samen te stellen. De Stichting staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website en/of daaraan gelinkte websites. Stichting MKBKeurmerk garandeert evenmin dat deze website en/of daaraan gelinkte websites vrij zijn van virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Stichting MKBKeurmerk staat er evenmin voor in dat deze website en/of daaraan gelinkte websites foutloos en zonder onderbrekingen functioneert/functioneren. De Stichting MKB Keurmerk is niet aansprakelijk voor schade en kosten, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met het bovenstaande.

 

Intellectuele eigendom

Stichting MKBKeurmerk claimt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website. Het concept, de gegevens, de structuur, de links naar andere websites Ún alle overige informatie vermeld op de websites van Stichting MKBKeurmerk mogen
door u - met uitzondering van eenmalig eigen particulier gebruik - niet worden gebruikt, alles in de ruimste zin van het woord, dus hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. In het bijzonder is het u niet toegestaan om bijvoorbeeld het concept, de gegevens, de structuur, de links Ún alle overige informatie vermeld op de website te bewerken, te wijzigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te verveelvoudigen.

 

overnemen/vermenigvuldigen  

Voor het vragen van toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website van Stichting MKBKeurmerk kunt u per e-mail of
via het contactformulier op de website contact opnemen met Stichting MKBKeurmerk.