homepage

U heeft geen flash geinstalleerd, daarom is helaas de kopafbeelding niet beschikbaar.

Privacy

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens, waaronder begrepen uw e-mailadressen, alsmede alle andere gegevens, die Stichting MKBKeurmerk via deze website ontvangt/bereikt worden door Stichting MKBKeurmerk verwerkt voor de eigen administratie, eigen relatiebeheer, eigen managementinformatie en eigen product- en dienstontwikkeling. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van politie en justitie. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan  Stichting MKBKeurmerk derden inschakelen.

Stichting MKBKeurmerk kan uw (persoons)gegevens gebruiken voor commerciŽle doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen van andere producten en diensten en vermelding van uw (persoons)gegevens op haar website(s).

 

toestemming

In het geval Stichting MKBKeurmerk besluit uw (persoons)gegevens ook te gaan gebruiken voor commerciŽle doeleinden, zal aan u alleen informatie worden toegezonden als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Door als bedrijf of vennootschap een overeenkomst aan te gaan met Stichting MKBKeurmerk en/of door als consument een klacht/geschil te melden bij Stichting MKBKeurmerk stemt u (bij voorbaat) ermee in dat Stichting MKBKeurmerk (in de toekomst) uw (persoons)gegevens gaat gebruiken voor commerciŽle doeleinden. U kunt voorafgaande, tijdens of na het aangaan van een overeenkomst met Stichting MKBKeurmerk respectievelijk het (aan)melden van een klacht/geschil bij Stichting MKBKeurmerk per e-mail of via het contactformulier op de website van Stichting MKBKeurmerk meedelen dat u geen toestemming geeft, dan wel de toestemming intrekt.

 

Cookies

Om te voorkomen dat u bij een bezoek aan onze sites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren worden via de website van Stichting MKBKeurmerk zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. In de meeste gevallen kunt u cookies op uw computer weren door uw eigen browser-instellingen aan te passen. Als u cookies weert, bestaat de kans dat de website niet optimaal functioneert.

 

Aanpassen van uw gegevens

Stichting MKBKeurmerk gaat ervan uit dat de gegevens die u aanlevert juist zijn en stelt u in staat om deze in te zien en aan te passen indien nodig.

 

Bezwaren

Als u het niet eens bent met dit Privacy Statement of als u van mening bent dat Stichting MKBKeurmerk zelf handelt in strijd met dit Privacy Statement of met andere wet- en regelgeving, dan verzoekt 
Stichting MKBKeurmerk u contact met haar op te nemen.